Verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen

kumppanuus
 

Yrityksen menestyksen kulmakiviä ovat toimivat verkostot ja strategiset kumppanuudet. Yritykset ulkoistavat osia liiketoimintaprosesseistaan kumppaneilleen ja keskittyvät ydinosaamiseensa. Perinteisesti omaa myyntiorganisaatiota on laajennettu jälleenmyyjäyritysten avulla kansallisesti ja kansainvälisesti. Useat tukitoiminnot (mm. taloushallinto ja IT) , tuotanto ja logistiikka, jopa tuotekehitys, nojaavat vahvoihin kumppanuuksiin.

Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen ja johtaminen on yritysten avainosaamista.

Pink Process Oy auttaa yritystänne kehittämään verkostoja ja kumppanuuksia.

Valmennamme ja konsultoimme seuraavista aihealueista:

  • Strategialähtöinen kumppanuuksien luominen
  • Ideaalin kumppanuusmallin ja –profiilin valinta
  • Kumppanuusmallin suunnitteleminen ja toteutus
  • Sopimukset
  • Asiakkuudenhallinta kumppanuuksissa
  • Yhteismarkkinointi ja -myynti
  • Myyntifunnelin (projektien) hoito
  • Kumppaneiden palkitsemisprosessit
  • Kumppaneiden kehittäminen, koulutus ja sertifioinnit

Ota yhteyttä