Verkostoitukaamme!

Verkostoituminen.  Yhteisöllisyys.  Tuntuvatko nämä kuluneilta fraaseilta?  Ovatko ne niin vaikeita toteuttaa liiketoiminnassa, että mieluummin sivuutamme ne?  Onko tämä eräs ”perisuomalainen” piirre? Nyt ne ovat tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin!

Koska tiedän, että blogiani lukevat myös kollega-konsultit, pöyhin vähän tätä verkostoitumista. Alkuun on myös todettava, että itse uskon siihen vakaasti.  Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan kannattaa liittyä yhteen ja rakentaa useiden vahvuuksien varaan! Siitä syntyy win-win-win-tilanne yrityksille ja asiakkaille.

Miten taloustilanne vaikuttaa liiketoiminnan konsultointitarpeeseen?

Tuhannen euron kysymys! Talous on epävakaassa tilanteessa ainakin Euroopassa. Viimeisimpien arvioiden mukaan myös Suomessa kasvuennusteita vuodelle 2013 on alennettu.  Yritysten täytyy toisaalta säästää investoinneissa, mutta toisaalta vähentää kuluja ja tehostaa prosesseja. Jos konsultti pystyy auttamaan näissä tarpeissa, töitä riittää.  Toimeksiannot saattavat olla tarkemmin harkittuja ja kulujen leikkauksiin tähtääviä.

Täsmäosaamista tarvitaan vaikeassakin taloustilanteessa, ehkäpä juuri silloin?

Miksi verkostoitua konsulttitoiminnassa?

Suomessa on paljon pieniä konsultointiyrityksiä, joihin Pink Process Oy myös lukeutuu. Kullakin yrityksellä on henkilöidensä  työhistorian kautta erilaista täsmäosaamista, muttei kuitenkaan kaikkea asiakkaan tarvitsemaa. Sen sijaan, että palkkaa uusia työntekijöitä yritykseen yhden tai muutaman projektin vuoksi ja ottaa työnantajariskin, kannattaa verkostoitua muiden pienten yritysten kanssa ja rakentaa ”yhteistyöklusteri”. Klusteri on osaamiseltaan laajempi (useita resursseja ja kompetensseja), riskeiltään pienempi (useampi yrittäjä), asiakkaille uskottavampi (resurssit, jatkuvuus) ja kustannustehokkaampi (kevyemmät yleiskulut). Klusterin ei tarvitse olla osuuskunta; se voi olla myös löyhä verkosto, joka markkinoi yhdessä, mutta roolit toimituksissa sovitaan projektikohtaisesti. Se ei pakota yhteistyöhön, vaan kannustaa siihen luonnollisissa tilanteissa.

Call to action: Tule verkostoon!

Edustamani liiketoimintaprosessien kehittäminen on hyvä esimerkki mahdollisuudesta klusterille.

Pink Process Oy:lla on vahva bisnestausta myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen prosesseista. Toivotan tervetulleeksi klusteriin esim. logistiikan, tuotekehityksen, tuotehallinnan, taloushallinnon tai palveluprosessien täsmäosaajia!

Yhdessä olemme paljon vahvempia ja vakuuttavampia asiakkaille!  Anna palautetta tai ota yhteyttä!

Rauhaisaa Joulua ja Menestystä Vuodelle 2013!

Lopuksi haluan toivottaa kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja blogini lukijoille oikein rentouttavaa  Joulunaikaa!