Valtionhallinnon digikiri alkamassa –mitä tavoitellaan ja miksi?

TiVi:n artikkeli 12.1. 2016 on otsikoitu seuraavasti:

Valtionhallinnon digikiri voi viimein alkaa – virastot valmiita ja halukkaita

http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/valtionhallinnon-digikiri-voi-viimein-alkaa-virastot-valmiita-ja-halukkaita-6244463

En tunne artikkelin takana olevaa Valtiokonttorin selvitystä, mutta hieman huolestuttaa kiristä puhuminen, jos ei ole mietitty, mitä tavoitellaan…

Tavoitteet?

Tavoite ei voi olla digitalisaatio, vaan sillä saatavat mahdolliset ongelmien ratkaisut ja hyödyt. Valtionhallinnon selvityksen mukaan Suomen julkishallinnon digitalisaatio on taantunut. Ongelmiksi mainitaan esimerkiksi suuri määrä päällekkäistä työtä ja nykyteknologioiden tehoton hyödyntäminen. Eri viranomaiset ylläpitävät paljon samoja tietoja. Viranomaisten vastuita tulee selkeyttää sekä hyödyntää tehokkaammin viranomaistietoa. Ongelmaksi nähdään jo nyt lainsäädännön jäykkyys. Toivottavasti ei taas mennä perustuslain tulkintaan asti!
Selkeä tavoite olisi kansalaisten viranomaisprosessien yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen.  Tässä digitalisaatio on keino, ei tavoite.  Lähtökohta on kansalaisten näkökulma.  Kaikki muu on back-end -prosessien hiomista.

Kaikki alkaa prosesseista

Digitalisaatio tavoitteena tulisi työntää sivuun odottamaan vuoroaan! Kansalaisten viranomaisprosesseja tulisi tarkastella ja kehittää yksinkertaistamisen ja tehostamisen näkökulmasta.  Kaikki mikä on helppo toteuttaa digitaalisesti ja verkossa, tulee toteuttaa niin, kuitenkin huomioiden henkilökohtaisen palvelun merkitys tarvittaessa.  Itsestään selvää on, ettei samoja tietoja pitäisi olla usealla eri viranomaisella.  Ne tulee olla yhteen kertaan oikeassa paikassa, oikean sisältöisinä ja tietoturvallisesti.

Miten edetään ja kuka tekee?

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen pitää selvitystä hyvänä lähtökartoituksena julkisten palveluiden digitalisaation arkipäiväistämiselle. Mitä se tarkoittaa??
Hän mainitsee, että yksi selvityksen tärkeä havainto on, että vältetään ylisuunnittelua ja opitaan mieluummin toimimalla ja kokeilemalla. Hyvä!
Itse tulkitsen niin, että otetaan käyttöön ketterä kehittäminen ja toivottavasti LEAN-ajattelu, jossa jokainen työntekijä ja myös asiakas otetaan mukaan havaitsemaan hukkaa ja yksinkertaistamaan prosesseja.  Jos näin toimitaan, digitalisaatio tulee ”sivutuotteena”.  Se ei ole päämäärä, vaan keino.

Artikkelissa mainitaan lisäksi: Valtiokonttori ehdottaa, että vastuu julkishallinnon digitalisaation kehittämisestä ja edistämisestä annetaan jollekin valtionhallinnon toimijalle. Mitä tämä tarkoittaa?
Kehittäminen lähtee aina prosessin käyttäjistä!  Fasilitoijana ja projektipäällikkönä voi olla joku muu toimija, mutta vastuu ideoista ja innovaatioista on jokaisella organisaatiolla itsellään.

Mitä mieltä itse olet?

Jos ajatukseni herättivät haluja kommentoida, haastaa tai tuoda uusia näkökulmia,  kommentoi!