Tervehdys Lukija!

Pink Process Oy on startannut!  Lue ensimmäinen blogikirjoitus ja tutustu yrityksen toiminnan taustaan ja tavoitteisiin

Yritykseni on startannut!

Tämä on uuden yritykseni uusien kotisivujen ensimmäinen blogikirjoitus! Koen tarpeelliseksi kirjoittaa muutamia asioita yritykseeni liittyen, vaikka näetkin yritykseni palvelut toisaalla sivustollani.

Työskenneltyäni pitkään kansainvälisissä pörssiyrityksissä koen nykyisen tehtäväni erittäin mielenkiintoiseksi ja haastavaksi! Toivon, että pystyn hyödyntämään liike-elämässä kokemani  onnistumiset ja epäonnistumiset avuksi asiakasyrityksille. Tämä vaatii rehellisyyttä nähdä asiat niin kuin ne ovat – kaunistelematta.

Prosessit asiakkaan näkökulmasta

Uskon vahvasti prosessiajatteluun!  Asiakkaat näkevät yrityksen saamansa arvoketjun kautta! Asiakas hahmottaa yrityksen niiden kosketuspisteiden kautta, joissa hän on yhteydessä arvoketjuun. Tämä pätee kuluttajiin ja yrityksiin!  Kuluttajalle tuotteen laatu ja brändi muodostuvat moniportaisen jakelukanavan kautta, joten haasteita tuotteen ja palvelun valmistajalle riittää. Asiakkaita ei lainkaan kiinnosta myyvän yrityksen funktionaalinen organisaatio, siis myynti…tuotanto…tuotekehitys jne. Vaikka niitäkin tarvitaan, ne pitäisi piilottaa asiakkaalta, ja esitellä asiakkaalle ne toimintamallit – prosessit – joista hän saa hyötyä ja joihin hän itse liittyy. Erityisesti tämä pätee palveluliiketoimintaan.

Haasteet

Yrityksen liiketoimintaprossit kuvaavat, miten yritys toimii toteuttaessaan valitsemaansa strategiaa ja liiketoimintamallia. Ei ole kysymys monimutkaisesta asiasta, mutta siitä huolimatta Suomessakin käynnistetään IT-projekteja miettimättä, mihin prosessiin ja miten niiden toivotaan auttavan.

Järjestyksen pitää olla toinen: ensin prosessit, sitten IT-sovellus. Toivon, että prosessiajattelu ja erityisesti outside-in asiakkaasta lähtevä prosessien kehittäminen  lisääntyvät Suomessakin. Tähän toiveeseen liittyy oma liiketoimintaideani.

Tarvitaan sekä valmennusta että konsultointia. Vaaditaan voimakasta muutosjohtamista. Pienten askelten strategiaa. Tarvitaan selkeää priorisointia ja rohkeuttaa päättää, mitä tehdään ensin ja mitä seuraavaksi.  Ja ”keep it small and simple” …  Valitettavasti useilla yrityksillä on IT-projektien ähky, koska yritysjohto ei ole uskaltanut priorisoida IT-projektiportfoliota rohkeasti.

Tarjous

Olen käytettävissänne!  Jos edelläkuvatut haasteet tuntuvat tutuilta ja tarvitset lisää käsiä saveen, ota yhteyttä! Tämä tarjous pätee niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneillekin!

Ollaan yhteyksissä!

Kirjoitan lisää seuraavassa blogissa!  Anna palautetta! Jos haluat, voit tilata blogikirjoitukseni sähköpostiisi.

Intiaanikesää odotellen!

t. Helena