Referenssit

 

amiedu-logoPink Process Oy on toiminut vuodesta 2012 alkaen Amiedun verkostokouluttajana tarjoten koulutus- ja arviointipalveluja mm. Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ja Tekniikan erikoisammattitutkinnon (TEAT) koulutusohjelmissa. Asiakkaina on ollut yksityisiä kaupan ja palvelualojen yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita.

Näyttötutkintomestarin koulutus (NTM) antaa valmiudet toimia näyttötutkinnoissa OPE-edustajana soveltuvissa osaamisalueissa. Koulutusteemat Amiedussa ovat olleet asiakkuudenhallinta, prosessien, projektien ja kumppanuuksien johtaminen.

www.amiedu.fi


 

digicontrol-logoPink Process Oy käynnisti elokuussa 2013 Digicontrolille markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelman, jota on toteutettu yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Yrityksellä on 30 vuoden vankka kokemus ja laaja asiakaskunta rakennusautomaation alalta.

Ohjelman aikana on uudistettu yrityksen toimintastrategiaa ja kiteytetty palvelutarjontaa hyödyntäen asiakashaastatteluista saatuja ideoita. Tavoitteena on pitää entistä kiinteämmät suhteet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, kuunnella asiakkaiden tarpeita ja ratkaista ne. Asiakkuudenhallintaa ja päivittäistä myynti- ja tarjoustyötä on tehostettu. Asiakas- ja prospektitietokanta on uudistettu ja siihen perustuen lisätty asiakasviestintää. Yrityksen verkkosivut uudistettiin keväällä 2014.

www.digicontrol.fi


 

ENFO_logoPink Process Oy käynnisti kesäkuussa 2013 Enfo Oyj:n Elinkaaripalveluiden prosessien ja liiketoimintamallin uudistamis- ja kehittämisohjelman, joka jatkuu edelleen toteutus- ja seurantavaiheessa. Projekti on toteutettu Wiltrainin yhteisöllisen oppimisen ja oivaltamisen periaatteella ja ohjelmaan on osallistunut kymmeniä Enfolaisia.

Ohjelman aikana on uudistettu Elinkaaripalveluiden liiketoimintamallia ja keskitytty kriittisten prosessinkehitystarpeiden ratkaisemiseen. Tavoitteena on luoda Enfon elinkaaripalveluiden arvolupauksesta alan halutuin ja tehokkain.

www.enfo.fi