Prosessien johtaminen

 

prosessien_johtaminenMenestyvä yritys tarvitsee tehokkaat, liiketoimintalähtöiset prosessit. Asiakas hahmottaa yritystä prosessien, ei organisaation osien kautta. Asiakas tilaa, vastaanottaa, maksaa ja ylläpitää ostamaansa tuotetta tai palvelua koko sen elinkaaren ajan ja havainnoi yrityksen prosesseja kosketuspisteidensä kautta.

Liiketoimintaprosessien tulee olla sekä asiakaslähtöisiä että sisäisesti tehokkaita. Niillä on vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen sekä laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Pink Process Oy auttaa yritystänne johtamaan ja kehittämään liiketoimintaprosesseja.

Valmennamme ja konsultoimme seuraavista aihealueista:

 • Prosessien yhteys yrityksen strategiaan, liiketoimintamalliin ja menestykseen
 • Yrityksen prosessiarkkitehtuuri
 • Asiakasprosessit
 • Palveluprosessit
 • Organisaatio, prosessiroolit ja vastuut
 • CMMI Prosessien kypsyystasot
 • Toiminnanohjaus prosessien yhdistäjänä
 • Miksi ja miten liiketoimintaprosesseja kehitetään?
 • Kehitysvaiheet ja niiden johtaminen
 • Prosessien mallinnus, metodit ja työkalut
 • Prosessien mittaaminen, Tunnusluvut, Key Performance Indicators (KPI’s)

Ota yhteyttä