Projektien johtaminen

johtajuus
 

Useiden yritysten ja organisaatioiden toiminta on muuttunut enemmän projektiluonteiseksi. Tehtäviä ei enää suoriteta vakiosti samanlaisina. Meneillään on tuotekehitys-, myynti-, toimitus-, pilotti-, palveluprojekteja. Sisäisen kehittämisen projekteja ohjataan puutteellisesti.

Projektien johtaminen on yritysten avainosaamista. Projektinhallinnan perusteet voidaan nähdä työntekijöiltä vaadittavaksi peruskompetenssiksi.

Pink Process Oy auttaa yritystänne johtamaan ja kehittämään projektinhallinnan kyvykkyyttä.

Valmennamme ja konsultoimme seuraavista aihealueista:

 • Miksi ja miten projekteja syntyy ja miten niitä hallitaan?
 • Roolit ja vastuut projekteissa
 • Projektin suunnitteleminen, Business Case
 • Projektin organisointi , tehtävät ja vaiheistukset
 • Projektin ohjaus ja päätöksenteko
 • Dokumentointi
 • Projektin tavoitteet, laatu, mittarit ja vaikuttavuuden arviointi
 • Riippuvuudet ja riskien tunnistaminen ja analysointi
 • Muutoksen johtaminen, sidosryhmäanalyysi, viestintä
 • Projektiportfolion priorisointi ja hallinta
 • Kumppanisuhteiden hallinta, neuvottelut ja sopimukset
 • Projektinhallintamenetelmät
 • Ketterän projektimallin yleiset piirteet

Ota yhteyttä