Oletko hyvä alainen tai kollega?

Esimieskoulutukset ovat suosittuja ja hyödyllisiä!  Onko kuitenkin niin, ettei riittävästi ole panostettu yksilön oman johtamisen kehittämiseen?

Useimmat meistä ovat jonkun muun ”alaisia”, vaikka olisimmekin samaan aikaan esimiehiä ja jopa korkeilla johtamispaikoilla.   Alaisia ja kollegoita on aina paljon enemmän kuin esimiehiä! Yritysten ja organisaatioiden muutos lähtee aina yksilöistä.  Vaikka aiheesta (itsensä johtaminen, hyvä alainen) on kirjoitettu kirjojakin, se jää mielestäni liian vähälle huomiolle.

Syy ongelmiin on aina esimiehissä ja organisaation johdossa…

Tähän rutinaan alan itse olla aika kyllästynyt!  Liian usein törmään omissa työprojekteissani tähän toteamukseen.  Kaikkein vaikein tilanne on alimmalla esimiesportaalla, joka on puun ja kuoren välissä johdon linjausten ja alaisten valitusten vaikutuskentässä. Yritysten ja organisaatioiden muutos lähtee aina yksilöistä.  Tämä on korostunut Suomessakin viimeisen 10 v. aikana.  Rakennemuutokset yksityisellä ja julkisella puolella ovat olleet suuria ja enemmän on tulossa! Entistä useammin jokaisen on otettava itse vastuu omasta työpanoksestaan ja sen tuottavuudesta, samoin kuin kehityksestään työyhteisön jäsenenä ja substanssiosaajana.

Hyvät alaistaidot on tunnistettu jo kauan sitten…

Löysin aiheesta googlaamalla useita viitteitä.  Esim. Työturvallisuuskeskuksen sivuilla on hyvä kooste aiheesta: http://www.ttk.fi/tyoelaman_kehittaminen/tyoyhteisotaidoilla_tulosta/alaistaitojen_perusta/alaistaidot_kaytannossa

Ohessa lainaus koosteesta: Organisaatiotaito ja -uskollisuus

Organisaatiotaito on kiinnostusta tai sitoutumista organisaatioon kokonaisuutena. Se näkyy vastuullisena ja rakentavana osallistumisena organisaation toimintaan. Se ei ole vain mielipiteen ilmaisua, vaan kokouksiin ja keskusteluihin aktiivista osallistumista ja pysyttelemistä ajan tasalla organisaatiota koskevissa asioissa. Organisaatiotaitoinen ja -uskollinen työntekijä

  • tarkkailee organisaatioon liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia työnsä lomassa
  • haluaa pysyä kehityksessä ja muutoksissa mukana
  • osallistuu organisaation imagon parantamiseen
  • pyrkii toimimaan organisaation parhaan edun mukaisesti
  • puhuu työpaikastaan hyvää myös organisaation ulkopuolisille.

Oletko unelma-alainen?

Myös Toni Hinkka on kirjoittanut aiheesta Unelma-alainen mainion artikkelin, jossa hänen mukaansa unelma-alainen on luotettava, tekee asiat valmiiksi loppuun asti, ajattelee ja kyseenalaistaa, antaa palautetta, rakentaa hyvää ilmapiiriä, kannustaa ja auttaa muita.

http://www.iisalmensanomat.fi/halutko-olla-unelma-alainen-lue-tama/

Miten toimit kollegana?

Aivan erityisen piirteen työyhteisön tehokkuuden ja työilmapiirin luomiseen tuo se, miten toimimme kollegoina, ei siis suorassa esimies- tai alaissuhteessa.  Varsinkin samalla organisaatiotasolla, jopa samassa ryhmässä toimivat voivat suuresti tukea ja kannustaa toisiaan.  Vuorovaikutus ja palautteiden antaminen puolin ja toisin ovat avainasemassa. Erityisesti kriisien keskellä pitäisi rohkeasti tukea kollegaa, vaikka ei tarvitse ottaa ratkaisijan roolia.  Tässä meillä suomalaisilla on kehitettävää…

Mitä mieltä olet?

Kerro kokemuksistasi.  Onko hyviä esimerkkejä yrityksistä tai yhteisöistä, joissa em. asiat ovat hyvällä tolalla?  Onko henkilöstöä koulutettu itsensä johtamiseen ja hyvään alaisuuteen?