LEAN on muodissa! Osattiin jo Kiinan keisarikunnassa…

LEAN on noussut laajempaan tietoisuuteen Suomessa parin viime vuoden aikana. Aika monet miettivät, mitä se oikeastaan tarkoittaa ja mihin sitä sovelletaan.

Brian Hunt’in artikkeli  kertoo LEAN:in taustasta ja korostaa sen tärkeintä ominaisuutta: yksinkertaisuutta.  Tiivistän ja kommentoin Brian’in ajatuksia omista kokemuksistani.  Useat LEAN:in periaatteet toistuvat useissa muissakin johtamisopeissa, joten joiltain osin se on samaa tavaraa eri paketissa. Se ei kuitenkaan mitenkään alenna sen arvoa.

 

Mitä LEAN tarkoittaa ja mihin sitä voi soveltaa?

LEAN on ajattelumalli, jolla johdetaan yrityksiä ja organisaatioita tavalla, jossa kaikki tarpeeton (=hukka) poistetaan prosesseista.  Hukkaa on kaikki se, joka ei tuota lisäarvoa asiakkaille.   Asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä, yksityisellä tai julkisella sektorilla.   Vaikka LEAN yhdistetään usein valmistavaan teollisuuteen (mm. Toyota), sen soveltaminen sopii kaikille toimialoille, tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen.  Se on kokonaisvaltainen johtamismalli.

LEAN:in menestystekijät

  • Työntekijät havaitsevat itse hukan parhaiten ja tekevät muutoksen, jos yrityskulttuuri kannustaa ja palkitsee tällaista toimintaa.
  • Muutos tehdään työntekijöiden kanssa, ei työntekijöille! Pieni, mutta ratkaiseva ero. Toyota, joka on menestyksekkäimmin soveltanut LEAN-johtamismenetelmää ja selvinnyt läpi autoteollisuuden laman, korostaa jokaisen työntekijän roolia ja vastuuta prosessien yksinkertaistamisessa. Jokainen on oman ydinprosessinsa paras asiantuntija.
  • LEAN:in toteuttamisen pitää olla yksinkertaista. Se ei vaadi teoriakoulutusta tai raskaita työkaluja. Itse asiassa viime mainituissa yritykset ovat sortuneet termien ja ohjelmistosovellusten viidakkoon, ja itse asia – hukan poistaminen – on hautautunut sinne.
  • Yksinkertaiset kysymykset johtavat oikeisiin havaintoihin ja päätelmiin. Brian siteeraa hauskasti Rudyard Kiplingin runoa ”The Elephant’s Child” (julkaistu 1902), joka alkaa:

        I have six honest serving men
        They taught me all I knew
        I call them What and Where and When
       And How and Why and Who

         Näillä kavereilla pärjää LEAN-kehityksessäkin…!

  • Pareton laki 80/20 pätee hämmästyttävän usein prosessien tehostamisessakin. 20% ongelmien juurisyistä aiheuttaa 80% ongelmista. Kannattaa siis aloittaa niistä!
  • Taichi Ohno’n (Toyotan perustaja) määrittely LEAN:ista: ”Keskitymme tarkkailemaan aikaväliä siitä, kun asiakas tilaa meiltä, siihen hetkeen, kun hän maksaa meille. Ja me lyhennämme tuota aikaa poistamalla kaiken arvoa tuottamattoman hukan.”

LEAN on siis oikeasti erittäin simppeliä!  Kerro mielipiteesi!