Asiakkuuksien johtaminen

 

outside-inMenestyvät yritykset panostavat entistä enemmän asiakkaan tarpeiden  kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja auttamiseen läpi koko asiakkuuden elinkaaren. Asiakaskokemus on toiminnan keskiössä.

Customer Relationship Management (CRM) tai Customer Experience Management (CEM) ei ole vain markkinoinnin ja myynnin hallintaa, vaan koko asiakkuuden elinkaaren huomioivaa toiminnan ohjausta asiakkaan näkökulmasta.

Tarvitaan selkeät tavoitteet CRM-ratkaisulle.

Uudet käytännöt ja tekniikat (esim. sosiaalinen media) tarjoavat innovatiivisia näkökulmia.

Pink Process Oy auttaa yritystänne kehittämään tehokkaan asiakkuuksien johtamisen mallin, jolla  myynti ja markkinointi tehostuu ja liikevaihto kasvaa.

Palvelumme kattaa seuraavia yhteistyömalleja:

  • Asiakkuuden hallinnan nykytilan kartoitus, tavoitteiden määrittely ja muutostarpeet
  • Uuden toimintamallin (prosessin) kehittäminen
  • Tarvittavan IT-ratkaisun puolueeton evaluointi vaihtoehdoista
  • Uuden CRM-prosessin toimeenpano ja seuranta (sis. esim. muutoksen johtamisen ja organisaation sitouttamisen)
  • Myynnin, johtamisen, asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen
  • Henkilöstön valmennus uuteen toimintamalliin

Ota yhteyttä